Postavíme Vám fotovoltaickou elektrárnu ,,na klíč".

Od roku 2009 jsme v České Republice, Bulharsku a na Ukrajině kompletně dodali 26 fotovoltaických elektráren o celkovém instalovaném výkonu 45 MWp, kde jsme na ploše 100 ha umístili 200.000 ks fotovoltaických panelů na naše originální konstrukce o délce 77 km, které prošly i velmi náročnými testy ČEZu (FVE Vranovská Ves 16 MWp).
Realizovali jsme kompletní elektroinstalaci na fotovoltaických elektrárnách v hodnotě 350 mil. EUR v celkovém objemu 95 MWp instalovaného výkonu, kde jsme na ploše 230 ha připojili 465.000 ks fotovoltaických panelů, vykopali 200 km výkopů a položili 1.500 km kabelů.
Fotovoltaická elektrárna Vranovská Ves (CZ) 16MWp
Vranovská ves

Doba realizace 130 dní

Vranovská ves

1100 tun konstrukcí

Vranovská ves

Pracovalo zde až 220 pracovníků

Jeníkov (CZ) 5MWp
Vranovská ves

Vidov (CZ) 1MWp
Vranovská ves

Bojkovice (CZ) 1MWp
Vranovská ves

Nosné konstrukce jsme instalovali do betonových pasů na povrch

Sliven (BG) 3MWp
Vranovská ves

Karlovo (BG) 1MWp
Vranovská ves

Kachovka (UA) 1MWp
Vranovská ves

Balakli (BG) 4MWp
Vranovská ves

Pančevo (BG) 2MWp
Vranovská ves

Ševětín (CZ) 30MWp
Vranovská ves

Elektroinstalace

Chrudichromy I. a II. etapa (CZ) 10MWp
Vranovská ves

Elektroinstalace

Gorgast (DE) 0,75MWp
Vranovská ves

Elektroinstalace

Malevo (BG) 1MWp
Vranovská ves

Střešní instalace

Už v roce 2009 jsme nainstalovali prvních 5000 ks fotovoltaických panelů na vodorovné střechy výrobních hal na vlastní nosné konstrukce, které jsou kotveny přes střešní plášť do nosných prvků objektu.
Celkem jsme takto dodnes postavili 11 fotovoltaických elektráren na střechách objektů o celkovém instalovaném výkonu 4,4 MWp.
Fotovoltaické elektrárny na výrobních halách v Brně a Jihlavě (CZ)
Střechy Brno a Jihlava
Střechy Brno a Jihlava
Střechy Brno a Jihlava
Střechy Brno a Jihlava
Střechy Brno a Jihlava
Střechy Brno a Jihlava